ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಾಗಿ

  • ASA ಪೌಡರ್ ADX-856

    ASA ಪೌಡರ್ ADX-856

    ADX-856 ಎಮಲ್ಷನ್ ಪಾಲಿಮರೀಕರಣದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಕ್ರಿಲೇಟ್-ಸ್ಟೈರೀನ್-ಅಕ್ರಿಲೋನಿಟ್ರೈಲ್ ಟೆರ್ಪಾಲಿಮರ್ ಆಗಿದೆ.ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹವಾಮಾನ ಪ್ರತಿರೋಧ, UV ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವದ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್‌ನಂತಹ ABS ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.